Inquiry forms

Furniture Inquiry

To send a furniture request, fill out the form below.

  Agency Inquiry

  Fill out the form below to submit an agency request.
   SEO tekstas

   UAB AKADAS dalyvavo Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programoje. Finansavimas skirtas iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto. Parašius projektą „Gamybos plėtra UAB Akadas“ gautas finansavimas 5000,00 eurų ir įmonė prisidėjo savoms lėšoms 10195,18 Eur.

   Dėl didelės patirties baldų gamyboje, įmonė turi platų ir patikrintą gaminių asortimentą, kuris leidžia turėti daug klientų su įvairias užsakymais. Tam reikalingi vis didesni gamybiniai pajėgumai. Norėdama pagerinti ir padidinti gamybos apimtis, įmonė nuolatos tobulina technologijas, investuoja į modernesnių įrenginių įsigijimą.

   Projekto tikslas suteikti palankias darbo sąlygas trims kvalifikuotiems darbuotojams prie naujai įsigytų įrenginių (siuvimo ceche pramoninė saginė ir siuvimo mašinos – du darbuotojai, frezavimo staklės medienos gamybos ceche bus sumontuotos vietoj senų savadarbių frezavimo staklių – vienas darbuotojas), kas leis padidinti gamybos pajėgumą, pagerinti gaminio kokybę ir laiku įvykdyti klientų užsakymus.

   Sukurtos 3 darbo vietos, įsigyta įranga. Projektas Įvykdytas.